Top navigation

Top navigation

 

Velkommen til HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge blev stiftet i 2007 og er etableret som en investeringsfond til profession­elle investorer i markedet for danske stats- og realkreditobligationer.
 
HP Hedge søger et absolut afkast, dvs. afkast uafhængigt af markedsbevægelser. Derved adskiller den sig fra traditionelle investeringsforeninger, som i store træk følger udviklingen i de respektive markeder.
 
Kapitalforeningen HP Hedge er registreret af Finanstilsynet under FT nr. 24.042. Foreningen er registreret i Erhversstyrelsen under  CVR nr. 29623201.

Finder du ikke de informationer, du søger på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte foreningen eller foreningens investeringsrådgiver:

HP Fondsmæglerselskab A/S
Kronprinsessegade 18, 1. sal
1306 København K
Telefon 33 15 00 34