Top navigation

Top navigation

Side navigation for departments

Afdeling

Afdelinger

Foreningen har 3 afdelinger – Danske Obligationer, Fixed Income SEK KL og Fixed Income KL.

Afdelingerne er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Der er ikke løbende handel, men alene emission og indløsning ugentligt på basis af lukkekurs anden bankdag.

På foreningens hjemmeside opgøres indre værdi, den tredje bankdag i ugen, baseret på den foregå-ende bankdags lukkekurser.

Anmodning om indløsning skal ske senest fem bankdage før indløsningsdagen.

Info

Du er velkommen til at kontakte os.

Telefon
+45 44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk