Top navigation

Top navigation

Side navigation

Om foreningen

Om foreningen

Kapitalforeningen HP Hedge er en hedgefond (alternativ investeringsfond), der med gearing tilbyder professionel investering i rentespænd på det danske stats- og realkreditobligationsmarked samt på det europæiske obligationsmarked gennem afdelingerne: 

Danske Obligationer                DK0060153369
Fixed Income SEK KL             DK0060700003
Fixed Income                           DK0061077534

Foreningens formål
Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom at skabe et afkast til foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

Info

Du er velkommen til at kontakte os.

Telefon
+45 44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk